Przejdź do głównej zawartości

Urząd Miasta Kętrzyn

Brak dostępnych wiadomości.

Na skróty

Aktualności

Komunikaty

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Promocja aktywnego trybu życia oraz popularyzacja morsowania”.

 

Przyznane Złote Karty Stypendysty - artyści

 

Stypendia artystyczne - rozstrzygnięcie

 

Przyznane Złote Karty Stypendysty - sportowcy

 

Stypendia sportowe - rozstrzygnięcie

 

Polecamy

Polski Ład
Kętrzyńska karta rodziny
Dofinansowanie z budżetu Państwa / Państwowy Fundusz Celowy
FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
Projekt PR/1/073/2018
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
RODZINA 500+
BUDŻET OBYWATELSKI
PORT LOTNICZY OLSZTYN MAZURY
E-URZĄD
ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA KĘTRZYN
APLIKACJA MOBILNA MIASTA KĘTRZYN
E-CMENTARZ
PGK "KOMUNALNIK"
KOMUNALNA ENERGETYKA CIEPLNA "KOMEC"
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KTBS"
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA "MWIK"
POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE
INFORMACJA TURYSTYCZNA
FACEBOOK MIASTA KĘTRZYN