Przejdź do głównej zawartości

Urząd Miasta Kętrzyn

Brak dostępnych wiadomości.

Na skróty

Aktualności

Komunikaty

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Kętrzyn o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w roku 2024 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „KKS Granica Kętrzyn CUP o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn”.

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 15.01.2024 r. do 30.06.2024 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Kultury Fizycznej i Sportu.

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 05.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Międzynarodowy turniej bokserski IBA”.

 

Polecamy

Polski Ład
Kętrzyńska karta rodziny
Dofinansowanie z budżetu Państwa / Państwowy Fundusz Celowy
FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
Projekt PR/1/073/2018
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
RODZINA 500+
BUDŻET OBYWATELSKI
PORT LOTNICZY OLSZTYN MAZURY
E-URZĄD
ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA KĘTRZYN
APLIKACJA MOBILNA MIASTA KĘTRZYN
E-CMENTARZ
PGK "KOMUNALNIK"
KOMUNALNA ENERGETYKA CIEPLNA "KOMEC"
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KTBS"
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA "MWIK"
POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE
INFORMACJA TURYSTYCZNA
FACEBOOK MIASTA KĘTRZYN