Przejdź do treści strony

O Kętrzynie

 

true

 

Kętrzyn  położony  jest  w  północnej  części  województwa  warmińsko-mazurskiego. Miasto Kętrzyn zajmuje powierzchnię 1 034 ha i stanowi lokalne centrum przemysłu, usług i administracji. Kętrzyn zamieszkuje około 25 000 mieszkańców. Miasto o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Dynamiczny rozwój lokalnego przemysłu, rozbudowa infrastruktury drogowej i nowych połączeń kolejowych pod koniec XIX wieku sprawiły, iż obecny rozwój miasta odbywa się w oparciu o dawną oraz współcześnie modernizowaną i wytworzoną infrastrukturę. Kętrzyn obecnie jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych miast Warmii i Mazur. To ważny ośrodek gospodarczy w skali województwa warmińsko-mazurskiego. Jest to miejsce o dużym wytwórczym potencjale rozwojowym i jednocześnie miejsce doskonałe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Położenie Kętrzyna w sąsiedztwie Wielkich Jezior Mazurskich i na szlaku turystycznym Gierłoż – Święta Lipka dało podstawę do rozwoju miasta jako ośrodka wypoczynkowo-turystycznego i wypadowego.


Informacje statystyczne https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/teryt/tablica


Dostępność komunikacyjna

Kętrzyn oddalony jest od stolicy województwa, Olsztyna, o około 90 km, położony jest natomiast w sąsiedztwie Mrągowa i Giżycka (odległość od tych miejscowości wynosi ok. 30 km) oraz leży na szlaku turystycznym Gierłoż – Święta Lipka. Przez  miasto przebiegają drogi wojewódzkie, które stanowią powiązanie z innymi ośrodkami regionalnymi. Przez Kętrzyn przebiega także linia kolejowa relacji Olsztyn-Ełk-Białystok. Najbliższe przejście graniczne kolejowe (ciężarowe) Skandawa – Żeleznodorożnyj jest oddalone o 30 km od Kętrzyna.
 

Odległości do:

 • najważniejszych ośrodków miejskich:
  − Gdańsk – 219 km,
  − Elbląg – 162 km,
  − Olsztyn – 87,3 km,
  − Warszawa – 254 km,
 
 • lotnisk:
  − Szymany – 83 km,
  − Gdańsk – 235 km,
  − Warszawa – 254 km
   
 • przejścia granicznego w Bezledach – 55 km
 
true

   

  Gospodarka

  Kętrzyn to miasto aktywnej polityki rozwoju gospodarczego stanowiące ważny ośrodek przemysłu lekkiego i przetwórstwa rolno-spożywczego.

  Mieście Kętrzyn rozwija się przemysł elektrotechniczny i maszynowy, odzieżowy, meblarski, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz produkcja opakowań i ozdób świątecznych. Kętrzyn posiada aktualne Plany Zagospodarowania Przestrzennego dotyczące około 80% powierzchni miasta.

  Sektory gospodarki z największym potencjałem:

  • Sektor przemysłowy (drzewny, meblarski, elektryczny, elektrotechniczny, odzieżowy, spożywczy)
  • Sektor usługowy
  • Turystyka

  Wykaz najważniejszych przedsiębiorstw działających na terenie Kętrzyna:

  • Philips Lightening Poland Sp. z o.o. oddział w Kętrzynie – Holandia
  • Magnetic Systems Technology Sp. z o.o. Sp. K. (MST) – Polska
  • MTI-Furninova Polska Sp. z o.o. – Polsko-Szwedzka
  • „Majonezy” spółdzielnia pracy produkcyjno-handlowa w Kętrzynie – Polska
  • Warmia spółka akcyjna – renomowany producent odzieży wierzchniej – Polska


  Kętrzyński Obszar Funkcjonowania

  Tworzenie obszarów funkcjonalnych zakłada przejście w zarządzaniu rozwojem od podejścia sektorowego do zintegrowanego terytorialnie, tym samym wdrażając założenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju dotyczące planowania. Uwzględniając istniejące więzi społeczne, gospodarcze i przestrzenne samorządy z powiatu kętrzyńskiego 14 października 2014 r. podpisały porozumienie w sprawie utworzenia Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W skład KOF wchodzą następujące jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Miejska Kętrzyn, Gmina Kętrzyn, Gmina Korsze, Gmina Reszel, Gmina Barciany, Gmina Srokowo.

  Z racji lokalizacji KOF praktykuje współpracę regionalną z miastami i rejonami z Litwy, Łotwy, Rosji oraz Ukrainy.


  Rynek pracy (dane za rok 2017)

  • Liczba osób pracujących: w powiecie – 8717, w gminie miejskiej Kętrzyn – 5872.
  • Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kętrzyna 702 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 227 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 525.
  • 27,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Kętrzyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie powiecie kętrzyńskim wynosi 3256,93 PLN (2016 r.).
  • Bezrobotni zarejestrowani: w powiecie – 3461, w gminie miejskiej – 1099.
  • Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym: 8,7% w powiecie i 6,6% w gminie miejskiej.
  • Stopa bezrobocie rejestrowanego w powiecie kętrzyńskim -18,9%.


  Edukacja i dostęp do kadr

  Na terenie miasta Kętrzyn znajdują się:

  • licea ogólnokształcące o profilu m.in. politechniczno-inżynieryjną, menedżersko-ekonomiczna, dziennikarsko-prawnicza, medyczna, językowa
  • technika o profilu m.in.: ekonomista, analityk, elektryk, informatyk, technikum budownictwa, logistyczne, pojazdów samochodowych,
  • branżowa szkoła I stopnia o profilu: wielozawodowym, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych.

  Ponadto atutem Kętrzyna jest bliskość Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uczelnia składa się z 17 wydziałów. 14 wydziałów ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 16 dyscyplinach). Na tych 17 wydziałach w roku akademickim 2016/17 na 74 kierunkach kształci się ponad 20 tys. studentów, w tym ok. 19 tys. na studiach stacjonarnych oraz 600 doktorantów i 1,2 tys. osób na studiach podyplomowych.

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ściśle współpracuje z gospodarką, prowadząc bazę ofert technologiczno-usługowych. Współpracę tę koordynuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii pomagając efektywnie wykorzystywać wyniki badań naukowych pracowników uniwersytetu na potrzeby gospodarki.

  Instytucje wspierające inwestora


  Instytucje okołobiznesowe


  Stowarzyszenia

  Kętrzyńskie Stowarzyszenie Handlowo-Przemysłowe

  Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej


  Ośrodki doradztwa


  Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe


  Kancelarie prawne, w tym kancelarie notarialne i radców prawnych


  Infrastruktura techniczna

  Stan i poziom infrastruktury technicznej jest ważnym wskaźnikiem świadczącym o rozwoju gminy zarówno gospodarczym, jak również mieszkalnym, dlatego władze miasta Kętrzyn dołożyli wszelkich starań, aby jak najwięcej osób i podmiotów gospodarczych  korzystało z instalacji technicznych. W związku z tym stan infrastruktury na terenie miasta jest na wysokim poziomie.

  Korzystający z instalacji w % ogółu ludności (dane za rok 2016):

  • Wodociąg – 99,9%,
  • Kanalizacja – 98,4%
  • Gaz – 92,8%

  Wszystkie tereny inwestycyjne znajdujące się w Mieście Kętrzyn są działkami bądź częściowo bądź całkowicie uzbrojonymi, najbliższe media znajdują się na sąsiednich działkach, a Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje pełne uzbrojenie tych terenów. Oferta terenów inwestycyjnych jest na wysokim poziomie jeśli chodzi o zróżnicowanie branż oraz różnorodność powierzchniową terenów inwestycyjnych. W zależności od potrzeb przyszłego inwestora, tereny zlokalizowane są w samym centrum Kętrzyna lub na jego peryferiach. Stan skomunikowanie terenów również jest zadowalający. Większość z nich posiada drogi dojazdowe, a także blisko głównych dróg wojewódzkich – nr 591 oraz 592.


  Formy spędzania wolnego czasu

  Kętrzyn posiada bogatą bazę sportowo-rekreacyjną, która jest stale rozwijana. Dzięki czemu możliwe jest zaplanowanie ciekawej oferty dla mieszkańców, jak również przeprowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Miasto posiada również obiekty sportowe o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym jak np. Hala Widowiskowo-SportowaHala Mistrzów czy Bałtyckie Centrum Bilardowe.

  Jedną z największych atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych jest Kompleks Rekreacyjno-Sportowy KĘTRZYNIANKA, gdzie znajduje się basen wraz z wodnymi atrakcjami: gejzera, grzyba wodnego, jeża wodnego, leżanki masażu, ławki masażu, masażu ściennego, rwącej rzeki, szerokiego masażu karku, wąskiego masażu karku i zjeżdżalni. Ponadto na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego znajdują się boiska do gier zespołowych (koszykówki i siatkówki), korty tenisowe, minigolf, siłownia zewnętrzna.

  Kętrzyńskie Centrum Kultury posiada szeroką i różnorodną ofertę kulturalną, w której każdy znajdzie coś interesującego dla siebie m.in.: taniec współczesny, Hip Hop Dance, Breakdance, pracownię muzyczną, plastyczną, fotograficzną i teatralną. Ponadto w budynku KCK znajduje się kino „Gwiazda” z nowoczesną salą kinową klimatyzowaną na 164 miejsca.

  Miłośnicy natury mogą wypoczywać nad Jeziorem Miejskim. Jest to idealne miejsce dla spacerowiczów i miłośników nordic walking. Na amatorów dwóch kółek czekają ścieżki rowerowe. Osoby preferujące wypoczynek na wodzie mają możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego. Jest to też dobre miejsce dla wędkarzy, którzy bez przeszkód mogą oddawać się swojemu hobby.