Przejdź do treści strony

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

 

Punkt nr 1. Punkt prowadzony przez radców prawnych i adwokatów w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, pokój nr 16:

  • poniedziałek w godz. 12.00 – 16.00,
  • od wtorku do piątku w godz. 11.00 – 15.00.

Punkt nr 2.  Punkt prowadzony przez Lokalną Grupę Działania „Barcja”, organizację pozarządową wyłonioną w ramach otwartego konkursu ofert.

1) Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

– środa w godz. 07.00 – 11.00 w lokalu w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.

2) Nieodpłatna pomoc prawna:

– poniedziałek w godz. 08.00 – 12.00 w lokalu w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.

– wtorek w godz. 07.00 – 11.00 w lokalu w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn;

– czwartek w godz. 07.00 – 11.00 w lokalu w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn,

– piątek w godz. 07.00 – 11.00 w lokalu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn.

 

Umawianie wizyt.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Terminy wizyt ustalane są telefonicznie (poniedziałek w godz. 8:00-16:00; od wtorku do piątku: 7:00-15:00)  pod nr (89) 751-17-48, pocztą e-mail: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl oraz stronę internetową: np.ms.gov.pl. Dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (bez wcześniejszego umówienia wizyty) w przypadku, gdy żadna z osób uprawnionych nie jest umówiona w wyznaczonym terminie. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego https://starostwo.ketrzyn.pl/nieodplatna-pomocy-prawna-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-oraz-nieodplatna-mediacja/