Przejdź do treści strony

Organizacje pozarządowe

Kultura i edukacja

 

L.p.

Nazwa stowarzyszenia

Przewodniczący/Prezes

Adres siedziby

1

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „Abakus”

Bogusława Iwona Saik

 

ul. Powstańców Warszawy 5

2

Fundacja Aktywni Razem

Sylwia Przespolewska

 

ul. Polna 12

3

Stowarzyszenie im.
Arno Holza
dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie

Dorota Baranowska

 

ul. Mickiewicza 1

4

Stowarzyszenie Amatorskie Orkiestry Dętej w Kętrzynie

Bogdan Gacioch

 

ul. Pow. Warszawy 8/11

5

ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Kętrzyn Związku Harcerstwa Polskiego

 

Stanisław Iwaniuk  

ul. Chrobrego 12

 

6

Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski”

Bożena Toruńska

Pl. Zamkowy 1

7

Mazurskie Towarzystwo Fotograficzne
„KONTRAST”

Sławomir Cembor

 

ul. Dworcowa 1

 

8

Stowarzyszenie
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Kętrzynie

 

Bronisława Rutkowska

 

ul. Słowackiego 2/7

 

9

Towarzystwo Miłośników Kętrzyna

Maria Skibińska

 

 

ul. Dworcowa 10/7

 

10

Towarzystwo
Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej
im. Zofii Licharewej

Tadeusz Korowaj

 

ul. Chrobrego 12

 

11

Stowarzyszenie Nasze Mazury

Zbigniew Homza

 

ul. Krótka 4/102

12

Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze
Oddział im. W. Kętrzyńskiego

Marian Stanisławski

 

ul. Dworcowa 10/2

 

13

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „PROMETEUSZ”

Prezes Jarosław Olejnik

 

ul. Jaśminowa 4/3

14

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

Jolanta Kozłowska

 

pl. Piłsudskiego 8

15

Bractwo Rycerskie Strażnicy „Rast” przy Zamku Kętrzyn

Mariusz Wyczółkowski

 

Pl. Zamkowy 1

16

Stowarzyszenie UP!ARTE

Wojciech Olejarczyk

 

ul. Chrobrego 12

17

Mazurskie Stowarzyszenie Poszukiwaczy Zabytków „VALKIRIA”

Michał Kowalski

 

ul. Królowej Bony 6A/9

 

18

„SOBOTNIKI” Stowarzyszenie specjalistów z pasją działających na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Małgorzata Olenkowicz

ul. Jagiełły 68

19

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie "Razem dla Trójki"

Aneta Mila

ul. Bydgoska 1

20

Stowarzyszenie Wiedzy Praktycznej – Kentaki Speaks English

Anna Dunne

 

ul. Pomorska 7B

21

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Klucze"

Joanna Lisowska

ul. Adama Asnyka 8

22

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Sztama"

Monika Darmofał-Karanowska

ul.Rybna 1/207

23

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Liceum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Andrzej Lewandowski

ul. Powstańców Warszawy 2

24

Fundacja Na Rzecz Edukacji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Przemysław Ulaniuk

ul. Bolesława Chrobrego 5a/12

25

Fundacja "Quest"

Krzysztof Filipiak

ul. Moniuszki 9/48

26

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Prywatnego Gimnazjum i II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie

Marek Władyka

ul. Asnyka 8

27

Stowarzyszenie dla Młodzieży

Teresa Murawska

ul. Sikorskiego 67/12a

28

Stowarzyszenie Malinowe

Joanna Maścianica

ul. Kołobrzeska 3/13

29

Stowarzyszenie La Loba - Kobiety -Kobietom

Lucyna Długosz

ul. Wł. Sikorskiego 76B/14      

30

Stowarzyszenie Seniorów ,,Pod Niedźwiadkiem”

Leszek Jaszczołt

ul. Dworcowa 10/8

31

Stowarzyszenie Zwykłe Towarzystwo Sportowe ,,Syrenka Warszawska”

Karol Kurkiewicz

ul. Powstańców Warszawy 35/2

32

Stowarzyszenie Zwykłe Pro Humanus

Piotr Socko

ul. Sienkiewicza 9/1

 

Pomoc społeczna

 

L.p.

Nazwa stowarzyszenia

Przewodniczący/prezes

Adres siedziby

1

Spółdzielnia Socjalna
 Bajkowa Kraina

Joanna Gola

 

ul. Łokietka 27/27

2

Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki”

Iwona Fryc – Konkol

 

ul. Dworcowa 10/3

 

3

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Miejsko-Powiatowe Koło nr 7
 w Kętrzynie

Wiesław Jastrząb

 

 

ul. Dworcowa 10/9

 

4

Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej - Klub Abstynenta „Dromader”

w Kętrzynie

Barbara Gałkowska

 

ul. Dworcowa 10/1

 

5

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich
Dzieci Wojny

Oddział Terenowy w Kętrzynie

Józef Piotrowicz

 

ul. Chopina 8

 

6

EMPATIA
Stowarzyszenie Słabosłyszących i Późnogłuchych

Aldona Mucha

 

ul. Chrobrego 12

7

Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych
Zarząd Powiatowy w Kętrzynie

Stanisław Żach

ul. Dworcowa 10/10

 

8

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kętrzynie

Grażyna Turzańska - Giebień

 

ul. Dworcowa 10/14

 

9

Inkubator Ekonomii Społecznej

Katarzyna Kłosowska

 

pl. Piłsudskiego 1

10

Powiatowy Zarząd Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polski
i Byłych Więźniów Politycznych

Stanisław Mercik

Pl. Grunwaldzki 1

 

11

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im.
św. Łazarza

 

Alina Hinowska

 

ul. Polna 12

 

12

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Chorych Niepełnosprawnych „Mazury”

Dorota Litwinowicz

ul. Wileńska 16

13

Stowarzyszenie

Mniejszości Niemieckiej
w Kętrzynie

Zofia Lachowska

 

ul. Polna 12

14

Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Jan Wiśniewski

ul. Budowlana 5

15

Polski Związek Niewidomych Koło w Kętrzynie

Grażyna Kocisz

 

ul. Dworcowa 10/17

 

 

16

Fundacja
„Przełamywania Barier”

Piotr Milewski

 

ul. Łokietka 25A/13

17

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO”

Alina Koleśnik-Nykiel

 

 

ul. Dworcowa 10/4

18

Związek Sybiraków Koło
w Kętrzynie

Wilhelm Karolewicz 

 

 

ul. Powstańców Warszawy 5

19

TPD Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej

Danuta Wojciechowska

 

ul. Dworcowa 10/6

 

20

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Warmińsko – Mazurski Oddział Miejski w Kętrzynie

Bożena Mickiewicz

 

ul. Różana 9a

 

21

Uniwersytet III Wieku
w Kętrzynie

Jadwiga Wanago

 

ul. A. Asnyka 10

22

Stowarzyszenie „Złota Jesień”

Roman Buniowski

 

ul. Chrobrego 12

23

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „RAZEM”

Dorota Korneluk

 

ul. Klonowa 2 B

24

Fundacja Archipelag Innowacji Społecznych Oddział

w Kętrzynie

 

Tadeusz Zapadka

 

ul. Rybna 1/6

25

Stowarzyszenie Mieszkańców „Mieszkam, Płacę, Wymagam”

 

Krzysztof Głusiec

 

ul. Różana 11/5

26

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego "Zrozumieć i Pomóc"

Alicja Meller

ul. Bydgoska 7

27

Fundacja Wspólny Rozwój

Anna Ciepielak

Plac Piłsudskiego 1

28

Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Hospicjum Domowego i Poszkodowanych w Wypadkach i Kolizjach Drogowych "Palium"

Mirosław Sieniakowski

ul. Kwiatowa 2/7

29

Fundacja ,,Eko Senior”

Elżbieta Mądra

ul. Dworcowa 10/16

30

Fundacja z Miłości do Radości

Piotr Wyrozębski

ul. Dworcowa 10/12

 

Kultura fizyczna i sport

 

L.p.

Nazwa organizacji

Prezes/Przewodniczący

Adres siedziby

1

Miejski Klub Szachowy „Hetman-Pionier”

e-mail: sapier@op.pl

Mirosław Kruklis

 

ul. Sikorskiego 24a

 

2

Kętrzyński Klub Sportowy „GRANICA”

Adrian Kaliniczenko

ul. Bydgoska 20

3

Kętrzyński Klub Żeglarski "KAPER"

Tadeusz Siwicki

 

ul. Wilcza 12/14

4

Miejski Klub Sportowy
MOSIR

 

Sławomir Tymoszuk

 

ul. Kaz. Wielkiego 12A

 

5

Ludowy Klub Sportowy „Niedźwiedź”

Maciej Wyszyński

Nabór członków do Komisji Konkursowych 2024

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Międzynarodowy turniej bokserski IBA”.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Warsztaty profilaktyczne w zakresie alkoholizmu oraz narkomanii dla dzieci i młodzieży w ŚOW TPD Kętrzyn”.

 

Zaproszenie na XIV posiedzenie Kętrzyńskiej Rady Seniorów II kadencji

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Puchar Polski 2023, Puchar Polski Amatorów 2023, Puchar Polski Weteranów 2023”.

 

Prace nad rocznym Programem Współpracy na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi

 

Zapowiedź konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przeprowadzenie treningów przygotowujących do startu w Halowych Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kategorii U-12,U-14 i U-16”.

 

Zaproszenie na XIII posiedzenie Kętrzyńskiej Rady Seniorów II kadencji

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja wyjazdu dla grupy tanecznej z KCK, będącej laureatem konkursu Hip Hop w Teatrze organizowanego w Akademii Muzycznej w Łodzi”.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wyjazd na Turniej Eliminacyjny do Igrzysk Olimpijskich w siatkówce kobiet”.

 

Nabór Kandydatów do MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE.

 

Informacja ws. dyżurów Kętrzyńskiej Rady Seniorów

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 13.09.2023 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Kultury Fizycznej i Sportu.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „VI Memoriał Jerzego Cieśli”.