Przejdź do treści strony

Wsparcie dla inwestora

 • Zachęty lokalne

  Miasto Kętrzyn oferuje dla inwestora:

  • pomoc w wyborze najlepszej lokalizacji inwestycyjnej,
  • dobre przygotowanie infrastrukturalne, uzbrojenie terenów,
  • niskie podatki wraz z projektem uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy,
  • wsparcie w poszukiwaniu pracowników przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie,
  • wsparcie promocyjne w ramach współpracy z miastami partnerskimi,
  • współpracę dotyczącą kształcenia na potrzeby rynku pracy,
  • pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej przez wykwalifikowanych pracowników Urzędu Miasta,


  Inwestorowi w przejściu przez wszystkie procedury asystuje pracownik ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, jako łącznik pomiędzy Inwestorem a poszczególnymi komórkami Urzędu Miejskiego.

  Do zadań pracownika należy:

  • przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych miasta (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów),
  • asystowanie Inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu,
  • oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
  • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem Inwestora, oraz partnerów i poddostawców,
  • opieka poinwestycyjna dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy),
  • informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez samorząd gminny oraz przez SSE, itd.

   
  Dostępne zachęty inwestycyjne:

  Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis

   

 • Zachęty regionalne

  • Centrum Obsługi Inwestora
    

  Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

  Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego

  Departament Koordynacji Promocji

  Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,

  1. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

  tel.: +48 89 512 51 70

  fax: +48 89 512 91 79

  www.wrota.warmia.mazury.pl

   

  • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.

  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
  Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
  tel.: 89 521 12 50
  fax: 89 521 12 60
  www: www.wmarr.olsztyn.pl
   

  • Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:
    
  • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
   Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
   tel.: 89 521 12 50 – sekretariat, fax: 89 521 12 60 – sekretariat


  Godziny pracy punktu: poniedziałek 7.30-15.30
  Telefony do konsultantów: 89 512 12 53, 89 521 12 54
  e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl  
  www: http://www.wmarr.olsztyn.pl/

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
  Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30
  e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

  • Wsparcie w ramach środków unijnych centralnych:

   Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
   ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
   Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00.
   Telefony do konsultantów infolinia: 22 626 06 32
   E-mail:punktinformacyjny@cpe.gov.pl
   www: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
    

  Zachęty krajowe

  • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

  PAIiH S.A. pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiIZ oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
  Tel.: +48 22 334 98 00
  Fax: +48 22 334 99 99
  www: http://www.paih.gov.pl/pl, http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora

  • Regulacje prawne

  Informacje na temat regulacji prawnych znajdują się pod adresem

  https://www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy

  • Granty rządowe

  Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

  Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

  O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:
  – sektor motoryzacyjny,
  – sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
  – sektor lotniczy,
  – sektor biotechnologii,
  – sektor rolno-spożywczy,
  – sektor nowoczesnych usług,
  – działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

  Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

  Więcej informacji na stronie: http://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne