Przejdź do treści strony

Warto zainwestować w Kętrzynie

 

Potencjał Kętrzyna Polska wciąż stanowi teren atrakcyjny, zarówno dla polskich, jak i zagranicznych inwestorów. Dotychczasowy poziom rozwoju jednego z Makroregionów Polski, Polska Wschodnia, w obszar którego wchodzi województwo warmińsko-mazurskie oraz prognozy ekonomicznego rozwoju wskazują, iż region ten zmierza do intensyfikacji rozwoju gospodarczego. Dostrzegając możliwości własnego potencjału, Kętrzyn znajduje się w czołówce miast w województwie o największej atrakcyjności inwestycyjnej i najmniejszym ryzyku inwestowania. Miasto dokłada wszelkich starań, aby stworzyć optymalne warunki rozwoju dla przedsiębiorców. Miasto Kętrzyn podejmuje działania stymulujące aktywność gospodarczą Miasta oraz popularyzujące i promujące Kętrzyn jako dogodne i atrakcyjne miejsce do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej.

Potencjał gospodarczy W  badaniu atrakcyjności regionów 2016 roku przeprowadzonym przez PAIiH i SGGH w Warszawie Miasto Kętrzyn zostało oznaczone pomarańczową gwiazdą, co oznacza ponad przeciętną ocenę we wszystkich analizowanych obszarach (gospodarki narodowej, przemysłu, handlu, usług turystycznych oraz usług profesjonalnych).

Potencjał przedsiębiorczości O tym, że miasto Kętrzyn jest dobrym miejscem dla realizacji planów inwestycyjnych oraz rozwoju przekonali się m.in. inwestorzy, którzy zdecydowali się na prowadzenie działalności gospodarczej właśnie tutaj – Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Kętrzynie, MTI-Furninova, „Warmia” spółka akcyjna w Kętrzynie czy Magnetic System Technology sp. z o.o. w Kętrzynie. Ich obecność stwarza korzystne otoczenie biznesowe i korzystną koniunkturę gospodarczą dla kolejnych inwestorów, np. Fabryka Plastików Kwidzyn Oddział Mazury w Kętrzynie, Pianol Styła Spółka jawna. Władze Kętrzyna kreuje pozytywny wizerunek Miasta w zakresie polityki gospodarczej.

Potencjał współpracy Samorząd Miasta Kętrzyn podejmuje współpracę z Związkiem Gmin „Barcja” realizując wspólnie projekty m.in. powstanie Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Związek brał udział w międzynarodowych targach rynku nieruchomości i inwestycji Real Connect 2018, które odbyły się w hali EXPO XXI w Warszawie, gdzie zaprezentował folder z terenami Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego „Zielone światło dla inwestycji – oferta inwestycyjna KOF”, foldery promocyjne gmin (wchodzące w skład KOF) oraz folder inwestycyjny „Kętrzyn Inwestuj”.

Potencjał techniczny Samorząd stara się zatem stworzyć w Kętrzynie optymalne warunki dla przedsięwzięć inwestycyjnych. Sprzyjający klimat społeczny oraz profesjonalnie przygotowana infrastruktura techniczna – to najważniejsze atuty Kętrzyna. Z myślą o inwestorach przygotowano tereny inwestycyjne. Działki położone przy głównych szlakach komunikacyjnymi lub w ich sąsiedztwie, stanowią atrakcyjną ofertę inwestycyjną Kętrzyna.

Potencjał położenia Kętrzyn to miasto przygraniczne, subregionalne centrum rozwoju Warmii i Mazur o bardzo dużym potencjale współpracy ze wschodnimi partnerami gospodarczymi i możliwościami prowadzenie przedsięwzięć gospodarczych po obu stronach granicy.  

Potencjał intelektualny Bliskość do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest dużym atutem w kontekście współpracy tych instytucji z przedsiębiorcami, które ułatwiają przepływ wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami

Potencjał turystyczny Kętrzyn uznane jest za centrum turystyczne z rozwiniętą współpracą uczestników tej branży oraz dostępną atrakcyjną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i ofertą turystyczną, ułatwiające i integrujące również działania gmin sąsiednich w tym zakresie, cenione przez gości za szczególne walory środowiska przyrodniczego oraz kulturowe. Najważniejsze zabytki znajdujące się na terenie Miasta Kętrzyna i okolic można znaleźć na stronach Punktu Informacji Turystycznej