Przejdź do treści strony

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta EBOK

Od września 2022 roku, Urząd Miasta w Kętrzynie udostępnia miaszkańcom miasta Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta EBOK - narzędzie służące do załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem internetu. System oferuje 20 interaktywnych formularzy, które umożliwiają załatwienie poniższych spraw bez konieczności wychodzenia z domu :

 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wniosek o dodanie informacji o obiekcie do Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miejskiej Kętrzyn
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości
 • Wniosek o sprzedaż gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • Wniosek o zawarcie lub przedłużenie umowy dzierżawy
 • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Usługa dostępu do elektronicznego systemu powiadamiania i nadzoru
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w Kętrzynie
 • Wniosek o udzielenie dotacji celowej na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Kętrzyn
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 • Wniosek w sprawie leczenia osoby z problemem alkoholowym
 • Dowozy dzieci i uczniów z niepełnosprawnością organizowane przez Gminę Miejską Kętrzyn
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 • Zgłaszanie propozycji projektów do zrealizowania na terenie miasta Kętrzyn w ramach Budżetu Obywatelskiego
 • Karta do głosowania na projekty do zrealizowania na terenie miasta Kętrzyn w ramach Budżetu Obywatelskiego
 • Wniosek o miejsce na cmentarzu
 • Wniosek o opłatę za dzierżawę miejsca grzebalnego


Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta EBOK dostępne jest pod adresem : https://ebok.miastoketrzyn.pl/ 


W oknie logowania do systemu należy założyć konto użytkownika lub zalogować się za pomocą serwisu login.gov.pl
(profil zaufany, aplikacja mObywatel, bankowość elektroniczna lub e-dowód).