Przejdź do treści strony

Oferta inwestycyjna

 

Gmina Miejska Kętrzyn posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne. Obszar 80% powierzchni gminy objęty jest aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego. Łączna powierzchnia terenów Gminy Miejskiej Kętrzyn, dla których przeznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego posiada zapisy umożliwiające rozpoczęcie działalności o charakterze przemysłowym wynosi 79 ha. Wszystkie tereny inwestycyjne znajdujące się w Gminie Miejskiej Kętrzyn, są działkami częściowo bądź całkowicie uzbrojonymi. Oferta terenów inwestycyjnych jest na wysokim poziomie jeśli chodzi o zróżnicowanie branż oraz różnorodność funkcjonalną i powierzchniową terenów inwestycyjnych Tereny zlokalizowane są zarówno w samym centrum Kętrzyna, jak i na jego peryferiach.

W Kętrzynie funkcjonuje Specjalna Podstrefa Ekonomiczna, wydzielona z Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do tej pory powstała jedna podstrefa, lecz miasto wyraża chęć utworzenia SSE w innych częściach miasta.

Gmina Miejska Kętrzyn w swoim zasobie posiada dostępne tereny inwestycyjne, które są atrakcyjne dla podmiotów z sektora przemysłowego, usługowego oraz nowych technologii.