Przejdź do treści strony

Komunikaty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Promocja aktywnego trybu życia oraz popularyzacja morsowania”.

 

Przyznane Złote Karty Stypendysty - artyści

 

Stypendia artystyczne - rozstrzygnięcie

 

Przyznane Złote Karty Stypendysty - sportowcy

 

Stypendia sportowe - rozstrzygnięcie

 

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie zgłaszania zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024r. wyborami Samorządowymi 2024.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Zawody Wędkarskie , III edycja Kętrzyński Street Fishing o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn”.

 

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Kętrzyn o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w roku 2024 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Spring CUP Anderlini Modena”.