Przejdź do treści strony

Komunikaty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Międzynarodowy turniej bokserski IBA”.

 

Ogłoszenie kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

UWAGA ‼️ INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM 16-17 LISTOPADA 2023 W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ ULICY OGRODOWEJ

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Warsztaty profilaktyczne w zakresie alkoholizmu oraz narkomanii dla dzieci i młodzieży w ŚOW TPD Kętrzyn”.

 

Zaproszenie na XIV posiedzenie Kętrzyńskiej Rady Seniorów II kadencji

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Puchar Polski 2023, Puchar Polski Amatorów 2023, Puchar Polski Weteranów 2023”.

 

Diety dla mężów zaufania - warunki przyznania i wypłaty

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn na terenie położonym przy ulicy Bydgoskiej i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn

 

Obwieszczenia Burmistrza Miasta Kętrzyn o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.