Przejdź do treści strony

Edycja XI - 2025

Budżet Obywatelski XI - 2025

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXXIII/628/2024 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 marca 2024r. informujemy, że na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Kętrzyn w roku budżetowym 2025 przeznacza się kwotę 1.000.000 zł.

Termin składania propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku ustalony jest od dnia 1 czerwca 2024 roku do dnia 31 lipca 2024 roku zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 3 do Uchwały Nr LXXXIII/628/2024 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Kętrzyn w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2025 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

Wypełniony formularz zgłaszania propozycji projektów do realizowania wraz z listą podpisów mieszkańców (projekt wymaga poparcia 15 mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta Kętrzyn) należy złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, w poniedziałki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki – piątki w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2024”, w terminie wskazanym powyżej.

Poniżej linki do niezbędnych formularzy: