Przejdź do treści strony

Polski Ład

Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn

Opis zadania:
Zadanie obejmuje przebudowę drogi ulicy Ogrodowej na odcinku 860 mb od skrzyżowania z ulicą Chopina do skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Jurki. Inwestycja będzie obejmować wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej (zaprojektuj i wybuduj) oraz przebudowę drogi
klasy Z .
W ramach realizacji inwestycji przebudowane zostaną skrzyżowania z ulicami Linki, Wiejską, Samulowskiego i drogi dojazdowej do miejscowości Jurki, oświetlenie w tym doświetlenie przejść dla pieszych, sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz pozostała infrastruktura kolidująca z nowym układem drogowym. Wykonane zostaną nowe zjazdy z drogi, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy i zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi i bezpieczne przejścia dla pieszych z azylami.

Dofinansowanie: 8 450 000,00 PLN

Całkowita wartość: 11 265 048,81 PLN

Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie

Opis zadania:

Inwestycja przebudowy ulic Pieniężnego i Wiejskiej wpisuje się w strategię rozwoju infrastruktury drogowej Kętrzyna. Są one elementem systemowego projektu przebudowy dróg w południowej strefie miasta pomiędzy drogami wjazdowymi –
ul. Bydgoską stanowiąca dojazd DW 591 w kierunku Mrągowa oraz ul. Ogrodową – wyjazd w kierunku Rynu. Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej stanowi integralny element uzupełniający inwestycji dofinansowanej w ramach programu Polski Ład Edycja I pn. ,,Budowa i przebudowa ulicy Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn”.

Dofinansowanie: 1 470 000 PLN

Całkowita wartość: 1 500 000 PLN

Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna

Opis zadania:

Planowana inwestycja stanowi kompleksowe i korzystne dla środowiska, turystów
i mieszkańców rozwiązanie dot. infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej miasta Kętrzyn w otoczeniu Jeziora Górnego z implementacją istniejącej infrastruktury kulturalnej
i rekreacyjnej. Powstała infrastruktura wzbogaci ofertę turystyczną miasta zachęcającą turystów do korzystania z usług w innym wymiarze niż tylko jako „gość tranzytowy”, przesuwając część ruchu turystycznego do Kętrzyna. Inwestycja wpłynie na rozwój lokalnego biznesu z branży usług hotelarskich, gastronomicznych i około turystycznych, co integralnie zw. będzie z tworzeniem nowych miejsc pracy. Umożliwi też potencjalne zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców z branży budowlanej
w realizację projektu

Dofinansowanie: 8.550.000 PLN

Całkowita wartość: 9.500.000 PLN