Przejdź do treści strony

To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery m. in. poprzez spalanie paliw stałych w piecach i kotłach domowych, poprzez wymianę pieca tzw. „kopciucha” na proekologiczny. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.

Program przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, a także wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe)
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Warunki dofinansowania

 • Dofinansowanie  odbywa się na 3 poziomach:  do 55%, 80% i 100% kosztów inwestycji.
 • Istnieje maksymalny poziom dofinansowania dla poszczególnych poziomów dofinansowania 
 • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku do WFOŚiGW w Olsztynie 
 • Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie jest wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na źródło proekologiczne 
 • Możliwe jest rozpoczęcie inwestycji do  6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie 
 • Maksymalny termin realizacji przedsięwzięcia  to 30 miesięcy od daty złożenia wniosku (36 miesięcy dla najwyższego poziomu dofinansowania)

Nabory wniosków są prowadzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

10-026 Olsztyn
ul.Św. Barbary 9
tel. (89)522-02-00
tel.(89)522-02-01
www.wfosigw.olsztyn.pl
info@wfosigw.olsztyn.pl

 więcej informacji: www.czystepowietrze.gov.pl

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny

Szczegółowych informacji mieszkańcom Gminy Miejskiej Kętrzyn, dotyczących Programu udzieli  przeszkolony Pracownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska. Pomoże mieszkańcom poprawnie złożyć wniosek oraz skompletować wymagane załączniki, a także doradzi i udzieli niezbędnych informacji na temat możliwości pozyskania dotacji.

Z urzędnikiem  kontaktować można się pod numerem telefonu: 89 752 05 63.

Mieszkańców zapraszamy również osobiście do Urzędu Miasta w Kętrzynie, pokój 213, II piętro.

„Czyste Powietrze” w liczbach:

Aktualne dane o wdrażaniu programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn:

 • Liczba złożonych wniosków – 172,
 • Liczba podpisanych umów – 150,
 • Liczba zakończonych przedsięwzięć – 103,
 • Wypłacona kwota dotacji – 1 697  061,70 zł.