Przejdź do treści strony

Edycja VIII – 2022

BUDŻET OBYWATELSKI 2022

WYNIKI KONSULTACJI :

Lista projektów wybranych do głosowania :

Swój głos oddasz w 8 lokalizacjach, w godzinach pracy tych jednostek:

  • Urząd Miasta Kętrzyn – ul. Wojska Polskiego 11,
  • Miejski Ratusz – Pl. Piłsudskiego 1,
  • Kino „Gwiazda” – ul. Sikorskiego 24a,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kętrzyn – ul. Pocztowa 11,
  • Hala MOSiR – ul. Moniuszki 1,
  • KTBS – ul. Traugutta 27,
  • Przedszkole MALINKA – ul. Obr. Westerplatte 16,
  • Przedszkole SMERFOWA KRAINA – ul. Wierzbowa 2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kętrzyn:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/275/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 27 maja 2021 r. informujemy, że na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Kętrzyn w roku budżetowym 2022 przeznacza się kwotę 1.000.000 zł.

Termin składania propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku ustalony jest od dnia 5 lipca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/275/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Kętrzyn w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2022 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

Wypełniony formularz zgłaszania propozycji projektów do realizowania wraz z listą podpisów mieszkańców popierających projekt zamieszkałych na terenie miasta Kętrzyn (projekt wymaga poparcia 15 mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta Kętrzyn – 15 podpisów) należy złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, w poniedziałki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki – piątki w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2022”, w terminie wskazanym powyżej.

Poniżej linki do niezbędnych formularzy :