Przejdź do treści strony

Edycja IX – 2023

Budżet Obywatelski IX – 2023

Wyniki konsultacji :

Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/ 402/2022 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 kwietnia 2022 r. informujemy, że na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Kętrzyn w roku budżetowym 2023 przeznacza się kwotę 1.000.000 zł.

Termin składania propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku ustalony jest od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 3 do Uchwały Nr LIV/402/2022 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Kętrzyn w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2023 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

Wypełniony formularz zgłaszania propozycji projektów do realizowania wraz z listą podpisów mieszkańców (projekt wymaga poparcia 15 mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta Kętrzyn) należy złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, w poniedziałki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki – piątki w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2023”, w terminie wskazanym powyżej.