Przejdź do treści strony

Zaproszenie na XIV posiedzenie Kętrzyńskiej Rady Seniorów II kadencji

14 listopada 2023 r. godz. 10:00
w Ratuszu Miejskim, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1


1) Otwarcie posiedzenia.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Podsumowanie wyników wyborów parlamentarnych 2023 w Kętrzynie.
4)  Informacja nt. organizacji noclegowni dla osób bezdomnych w okresie zimy w Kętrzynie.
5) Informacja dotycząca zaproszenia na III posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminie Korsze na dzień 16 listopada 2023 r.
6) Obchody Dnia Seniora- informacja o organizacji balu Seniora w Kętrzynie.
7) Zapoznanie z propozycją zmian statutu Kętrzyńskiej Rady Seniorów.
8) Sprawy różne.
9) Przyjęcie protokołu z XIII posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów z dnia 26.09.2023 roku.
10)Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca
Kętrzyńskiej Rady Seniorów
- Grażyna Turzańska-Giebień