Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Puchar Polski 2023, Puchar Polski Amatorów 2023, Puchar Polski Weteranów 2023”.

W dniu 17 października 2023 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy GIRIA Kętrzyn, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n. „Puchar Polski 2023, Puchar Polski Amatorów 2023, Puchar Polski Weteranów 2023”.
Uznając celowość realizacji ww. zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 25 października 2023 r., do Biura Obsługi Interesanta, przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn lub drogą elektroniczną na adres: s.szczudlo@miastoketrzyn.pl
Uwagi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.