Przejdź do treści strony

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 15.01.2024 r. do 30.06.2024 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Kultury Fizycznej i Sportu.

Termin składania ofert: 04 stycznia 2024 r. godz. 15:30

Osoba do kontaktu: Sylwia Szczudło 89 752 05 91