Przejdź do treści strony

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 05.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych.