Przejdź do treści strony

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

Termin składania ofert: 04 stycznia 2024 r. godz. 12.00

Osoba do kontaktu: Sylwia Szczudło  89 752 05 91