Przejdź do treści strony

Nabór Kandydatów do MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE.

NABÓR KANDYDATÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

Od 12 do 25 września 2023 r. uczniowie działających w Kętrzynie szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także uczniowie mieszkający na stałe w Kętrzynie uczęszczający do szkół znajdujących się poza miastem mogą zgłaszać swoje kandydatury do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie. Gremium to będzie miało dziewięcioosobowy skład. Kadencja Rady potrwa dwa lata, licząc od pierwszego jej posiedzenia.

  1. Kandydaci ze Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 mogą składać wypełnione, podpisane przez siebie oraz przez rodzica/opiekuna prawnego formularze dostępne  
    w sekretariatach szkół oraz na stronie miastoketrzyn.pl. Uczniowie kętrzyńskich Szkół Podstawowych składają formularze we właściwych dla siebie szkolnych sekretariatach.
  2. Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych mogą składać wypełnione, podpisane przez siebie lub/oraz przez rodzica/opiekuna prawnego formularze dostępne na stronie miastoketrzyn.pl i składają je w Biurze Obsługi Interesanta znajdującym
    się w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 (parter).

Nadesłane zgłoszenia oceni Miejska Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem
Nr 210/2023 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 10.08.2023 r. w skład której wchodzą :

  • Daniel Sapiński – Radny Rady Miejskiej – Przewodniczący
  • Marta Rutkowska – Urząd Miasta Kętrzyn
  • Szymon Januszanis – Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej

W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Szczegółowe informacje pod numerami tel.: 89 752 05 66 oraz 89 752 05 28.