Przejdź do treści strony

Zapraszamy na Kętrzyńskie Rodzinne MIKOŁAJKI 2023

 

Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2023

 

Koncertowe Pożegnanie Wakacji – 1 września – KOMODO

 

23 czerwca! Wawel Truck w Kętrzynie!

 

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Kętrzyński Dzień K

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna

 

“Informacja w sprawie aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn”

 

Informacja o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

KONKURS EKOLOGICZNY - Wyróżnienia dla najlepszych inicjatyw lokalnych w UE.