Przejdź do treści strony

Edycja V – 2018

Pod głosowanie ostatecznie poddano 20 zadań.

WYNIKI GŁOSOWANIA
Liczba zgłoszonych projektów – 31
Liczba projektów poddanych pod głosowanie – 20
Liczba głosujących – 4389 osób
Lista zadań, które wygrały i ich realizacja:

Ogółem zakwalifikowało się 6 zadań na kwotę 960.000 zł.

 

Lp.*

N A Z W A Z A D A N I A

Koszt

Liczba głosów

Miejsce

2

Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym „SŁONECZKO”, ul. Obrońców Westerplatte 18

170 000

1459

1

1

Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskami na rowery wodne i łódki

300 000

977

2

18

Przebudowa chodnika wzdłuż bloków ul. Reymonta 15, 13, 11.

120 000

958

3

7

Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynków przy ul.Mielczarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Mielczarskiego od nr 1 do nr 9

120 000

843

4

8

Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków Mielczarskiego od nr 1 do nr 9

50 000

808

5

4

Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej, oraz montaż ławek parkowych od ul. Władysława Jagiełły do ul. Królowej Bony 6A

200 000

714

6