Przejdź do treści strony

Edycja IV – 2017

 

Pod głosowanie ostatecznie poddano 9 zadań.
Liczba zgłoszonych projektów – 26
Liczba projektów poddanych pod głosowanie – 9
Liczba głosujących – 1535 osób
Lista zadań, które wygrały i ich realizacja:

WYNIKI GŁOSOWANIA
Ogółem zakwalifikowało się 5 zadań na kwotę 795.000 zł.

 

LP. *

NAZWA ZADANIA*

KOSZT*

Liczba głosów

Miejsce

7Doposażenie auli Gimnazjum nr 2, niezbędne do rozwoju teatru i tańca w Kętrzynie

300 000 zł

632

1

9Oświetlenie ul. Spacerowej w Kętrzynie

50 000 zł

584

2

8Utworzenie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Limanowskiego i Nowe Osiedle w Kętrzynie

35 000 zł

438

3

2Utwardzenie terenu przed budynkiem ul. Bydgoska 13, a ul. Tuwima oraz zainstalowanie stojaków rowerowych

150 000 zł

388

4

1Utwardzenie drogi dojazdowej terenu przez garażami i budynkiem przy ul. Limanowskiego 14

260 000 zł

298

5