Przejdź do treści strony

Edycja III – 2016

 

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego utrzymano na tej samej zasadzie jak w roku poprzednim kwotę przeznaczoną na inicjatywę obywateli tj. kwotę 1.000.000 zł, przy założeniu że wartość pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł.
Mając na uwadze kolejne doświadczenia i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wprowadzono zasadę, że z budżetu mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy i zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kętrzyna polegające na budowie, modernizacji lub remoncie obiektów użyteczności publicznej i poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców. Ponadto wprowadzono wymóg uzyskania poparcia mieszkańców ( co najmniej 15 osób).

Liczba zgłoszonych projektów – 54
Liczba projektów poddanych pod głosowanie – 17
Liczba głosujących – 2665 osób

Lista zadań, które wygrały i ich realizacja:

  1.  Plac zabaw dla niepełnosprawnych – K. Wielkiego 12 –
  2.  Budowa drogi wewnętrznej z ul. Woj. Polskiego na posesję (podwórze) przy ul. Woj. Polskiego 14 w Kętrzynie wraz z odwodnieniem oraz opracowanie projektu
  3.  Ustawienie sprzętów do ćwiczeń dookoła kętrzyńskiego jeziorka
  4.  Zdrowie i radość dziecka – naszym priorytetem – Sikorskiego 46
  5.  Zakup i montaż koszy – pojemników na odchody zwierzęce z podajnikiem rękawic foliowych – okolice jeziorka i amfiteatru
  6.  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dojazdu do garaży przy ul. Mazowieckiej / Orkana w Kętrzynie
  7.  Bezpieczne podwórko – zagospodarowanie terenu, wykonanie placu zabaw dla dzieci – Powstańców W-wy 6-8 –
  8.  Utwardzenie wszystkich miejsc pod selektywna zbiórkę odpadów na osiedlu piastowskim
  9.  Utwardzenie nawierzchni i wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej przy zespole garażowym przy ul. Westerplatte.
  10.  Zielona Górka – zagospodarowanie terenu zielonego i powiększenie parkingu-Sikorskiego 36-42 –