Przejdź do treści strony

Edycja II – 2015

 

Począwszy od roku 2015 na Budżet Obywatelski przeznaczono środki w wysokości 1.000.000zł przy założeniu, że zgłoszony projekt nie może przekraczać kwoty 300.000 zł, jak również odstąpiono od wcześniejszego pomysłu podziału miasta na okręgu wyborcze. Nowością było umożliwienie głosowania osobom, które ukończyły 16 rok życia.

Liczba zgłoszonych projektów – 168
Liczba projektów poddanych pod głosowanie – 23
Liczba głosujących – 2269 osób

Lista zadań, które wygrały i ich realizacja:

  1. Rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu przy obiekcie historycznym – ul. Kasztanowa 2,4 – przebudowa drogi, chodników, wykonanie alejki z ławeczkami .
  2. Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie – remont Sali na I piętrze Kętrzyńskiego Zamku. Z uwagi na warunki techniczne w uzgodnieniu z wnioskodawcą zmieniono lokalizację teatru tańca na Gimnazjum Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 9.
  3. Budowa drogi, chodnika i ścieżki rowerowej przy boisku MOSiR od strony północnej łączącej ul. Jagiełły z ul. Królowej Jadwigi
  4. Bezpieczne podwórko – zagospodarowanie terenu przy ul. Chrobrego 2 i 4 w Kętrzynie, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, wymiana nawierzchni, wykonanie zatok parkingowych, nasadzenia zieleni .
  5. Poprawa wizerunku starego miasta ul. Daszyńskiego 2 – remont drogi dojazdowej i wykonanie miejsc parkingowych oraz nasadzenia zieleni .
  6. Utwardzenie chodnika pomiędzy ul.Cichą 1 – ul. Limanowskiego 42.