Przejdź do treści strony

Edycja I – 2014

 

W 2014 r. na Budżet Obywatelski przeznaczono środki w wysokości 600.000zł przy założeniu, że zgłoszony projekt nie może przekraczać 150.000zł. Miasto zostało podzielone na cztery okręgi, odpowiadające geograficznie podziałowi miasta Kętrzyn na okręgi wyborcze. Zgodnie z przyjętymi wówczas zasadami w każdym z czterech okręgu można było wybrać po jednym zadaniu. Głosować mogli tylko dorośli mieszkańcy Kętrzyna, a zadania do budżetu zgłaszały osoby fizyczne, stowarzyszenia, organizacje społeczne i instytucje.

Liczba zgłoszonych projektów – 49
Liczba projektów poddanych pod głosowanie – 40
Liczba głosujących – 1981 osób

Lista zadań, które wygrały i ich realizacja:

  1. Budowa ulicy Parkowej w Kętrzynie łącznie z podjazdem i wykonaniem nowej nawierzchni tzw. Ronda przy budynkach ul. Parkowa 3 i 3a wraz z połączeniem ul. Parkowej z ciągiem pieszym tzw. ścieżką wzdłuż ogrodzenia Philipsa.
  2. „Zieleń naszym Przyjacielem”- podwyższenie muru, wstawienie barierek, usunięcie drzew, wstawienie nowych ławek, nasadzenia – ul.Sikorskiego 67
  3. „Kolorowe” wymiana ogrodzenia, zwiększenie walorów estetycznych budynku i posesji przedszkola przy ul. Moniuszki 3
  4. Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ul. Chopina .

Należy w tym miejscu wskazać, że pierwszy budżet obywatelski spowodował konieczność weryfikacji przyjętych założeń, aby doprecyzować formułę zgłaszania wniosków i umożliwić młodym mieszkańcom wzięcie aktywnego udziału w życiu miasta i współdecydowania o jego zadaniach.