Przejdź do treści strony

Zaproszenia na XVII posiedzenie Kętrzyńskiej Rady Seniorów II Kadencji

Zapraszam na XVII posiedzenie Kętrzyńskiej Rady Seniorów, które odbędzie się w dniu
20 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 1000 w Ratuszu Miejskim, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1,

z następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie posiedzenia.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przedstawienie zmian w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej w Kętrzynie.
4) Przedstawienie skutków wprowadzenia ograniczenia prędkości do 40km/godz, które pozytywnie zaopiniowała Rada Seniorów. Czy poprawiło się bezpieczeństwo seniorów, ile wypadków było z udziałem seniorów ( przykłady takich wypadków), Prawo jazdy dla seniorów - czy będą jakieś badania lekarskie, ograniczenia wiekowe, wymiana prawa jazdy?
5) Organizacja wyborów samorządowych w Kętrzynie.
6) Informacja na temat imigrantów w Kętrzynie. Ilu ich jest, gdzie mieszkają i gdzie pracują, czy są zagrożeniem dla mieszkańców Kętrzyna, czy jest punkt gdzie cudzoziemcy mogą szukać pracy?
7) Relacja ze spotkania integracyjnego w Kosakowie zorganizowanego przez Radę Seniorów ze Srokowa.
8) Informacja w sprawie zmiany uchwały dot. utworzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
9) Sprawy różne.
10) Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca
Kętrzyńskiej Rady Seniorów
- Grażyna Turzańska-Giebień