Przejdź do treści strony

Konkurs o Nagrodę Przyjaciela Zwierząt „Cztery Łapy”.

Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego ogłasza konkurs o Nagrodę Przyjaciela Zwierząt „Cztery Łapy”. Celem przyznania nagrody jest promowanie zachowań służących poprawie dobrostanu i ochronie zwierząt domowych.

W konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest związana z pomocą i ratowaniem bezdomnych, porzuconych i pokrzywdzonych zwierząt domowych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Nagrody mają formę honorową.

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składa koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe i kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn)

Nabór wniosków zgłoszeniowych trwa do 3 listopada 2022 r.

Regulamin przyznania Nagrody oraz formularz zgłoszenia kandydatów dostępny jest na stronie warmia.mazury.pl w zakładce Środowisko -> Nagroda Przyjaciela Zwierząt.

Zachęcamy do udziału w konkursie!