Przejdź do treści strony

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Czesława Siekierskiego

Warszawa, 2024-02-19

Szanowni Panstwo, Drodzy Rolnicy!


Rolnicze protesty miały już miejsce jesienią 2023 r. i były pochodną błędów podejmowanych prez poprzednio rządzących.
Rolnicy protestują w słusznej sprawie, bo zachowanie produkcji rolnej decyduje o bezpieczeństwie żywnosciowym kraju.
Nowe kierownictwo resortu od samego początku prowadzło i w dalszym ciągu prowadzi rozmowy z protestującymi rolnikami. Postulaty zgłoszone przez rolników to:

  • koniecznoś uproszczenia i ograniczenia nieracjonalnych wymogów Zielonego Ładu;
  • ograniczenie nadmiernego napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy;
  • poprawa opłacalności produkcji rolnej.

W obszarze Zielonego Ładu, Komisja Europejska po naszych interwencjach wycofała się z ograniczenia o 50% stosowania srodków ochrony roslin. Ponadto uprosciła zasadę ugorowania 4% gruntów ornych, dając mozliwość uprawy roślin motylkowatych i międzyplonów. Wnioskujemy do Komisji Europejskiej, aby w tej trudnej sytuacji znieść obowiązek wyłączenia ugorowania 4% gruntów ornych.


Drodzy Rolnicy!


Uregulowanie handlu rolnego z Ukrainą jest jednym z priorytetów resortu rolnictwa. Podtrzymany został krajowy zakaz importu do Polski zbóż, rzepaku i słonecznika oraz niektórych produktów przetwórstwa, tj. mąki pszennej, śrut, otrębów i makuchów. Jednocześnie dążymy do wypracowania porozumienia dwustronnego z Ukrainą, które rozszerzałoby zakres ochrony rynku o inne wrażliwe produkty, takie jak m.in. cukier, drób, jaja, owoce miękkie, miód, sok jabłkowy, oleje.


W 2022 roku Polska odnotowała nadwyżkę w handlu ogółem z Ukrainą w kwocie ok. 3,5 mld euro. Natomiast w przypadku handlu rolno-spożywczego wartość eksportu z Polski do Ukrainy w 2023 r. wyniosła 1,033 mld euro, z kolei wartość importu z Ukrainy to 1,69 mld euro, stąd powstaje deficyt w wysokości 656 mln euro. Całkowite zamknięcie granicy może spowodować wstrzymanie polskiego eksportu towarów rolnych do Ukrainy, co może skutkować likwidacją wielu miejsc pracy.


Z poczatkiem marca br. planowane jest uruchomienie pomocy dla producentów kukurydzy oraz wypłata pomocy suszowej. Wznowione zostanie także udzielanie 2% kredytów płynnościowych.


Zabiegamy o zwiekszenie dodatkowej pomocy finansowej dla rolników. Przedstawiliśmy na forum rządu potrzeby finansowe wynikające ze zgłaszanych przez rolników programów pomocowych m.in. dopłat do zbóz, dopłat do nawozów oraz podwyższenia dopłat do paliwa do 2 zł.


Szanowni Rolnicy!


Chemy wspólnie rozwiązywać problemy polskiego rolnictwa i te bieżące i przyszłe. Zapraszamy przedstawicieli protestujących rolników do dalszych rozmów. Chielibyśmy, aby efektem naszej wspólnej pracy było porozumienie w sprawie rozwiązania bieżących problemów oraz wypracowanie programu na przyszłość.


W obliczu trwąjacych i planowanych protestów oraz blokad, zwracamy sie do wszystkich protestujących rolników o jak najmniejszą ich uciażliwość dla społeczeństwa.

Czesław Siekierski

 

Oryginał w załączniku.