Przejdź do treści strony

III Ogólnopolski Konkurs Testowy dla rolników z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Zapraszamy rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy

w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia

w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym TVP Info.

Organizowany po raz trzeci konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle. Rolnicy zainteresowani uczestnictwem logują się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/, a następnie rozwiązują test złożony z 20 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. Do rozwiązania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox. Konkurs zakończy się 25 listopada 2022 r. o godz. 24:00. Sto osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi

w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto. Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin konkursu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” Laureaci Konkursu otrzymaja nagrody rzeczowe o wartosci ok. 600 zł brutto Powodzenia! Zakonczenie konkursu 25.11.2022 r. Patronat medialny

Załączniki:

Plakat konkurs testowy 2022 ostat