Przejdź do treści strony

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową na terenie powiatu kętrzyńskiego

Oryginał w załącznikach.

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

Lp.Nazwa organizacjiAdresZakres oddziaływań
1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Pocztowa 9
11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 09 00
pcprketrzyn@wp.pl

-Poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne.
-Zajęcia psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

 

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE PROGRAMY KOREKCYJNO - EDUKACYJNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

Lp.Nazwa organizacjiAdresZakres oddziaływań
1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Pocztowa 9
11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 09 00
pcprketrzyn@wp.pl

Planowane rozpoczęcie oddziaływań od maja 2024 r. Zgłoszenie uczestnika przyjmowane na bieżąco.
Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.
Formy: spotkania grupowe, konsultacje indywidualne.

 

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE PROGRAMY PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

Lp.Nazwa organizacjiAdresZakres oddziaływań
1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Pocztowa 9
11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 09 00
pcprketrzyn@wp.pl

Planowane rozpoczęcie oddziaływań od września 2024 r. Zgłoszenie uczestnika przyjmowane na bieżąco. Uczestnikiem może być każda osoba, która chciałaby poprawić lub zrozumieć swoją sytuację związaną z występowaniem przemocy.
Formy: spotkania grupowe, konsultacje indywidualne.

 

WYKAZ ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH
Oddziaływania: prowadzenie procedury "Niebieskiej Karty" 

Lp.GminaImię i nazwisko przewodniczącegoAdres
Kontakt
1.Miejska KętrzynIzabela Narwojszul. Pocztowa 11
11-400 Kętrzyn
89 751 29 01
mopsketrzyn@miastoketrzyn.pl
2.Wiejska KętrzynKrzysztof Plewniaul. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
89 751 41 29
gops.ketrzyn@wp.pl
3.ReszelMałgorzata Kietlińskaul. Kolejowa 25A
11-440 Reszel
89 751 41 29
mops_reszel@wp.pl
4.SrokowoKatarzyna Żejmoul. Plac Rynkowy 14
11-420 Srokowo
89 754 45 33
sekretariat@cussrokowo.pl
5.KorszeArtur Romanowski

ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze
89 754 00 04
mops_sekretariat@korsze.pl

6.BarcianyPaweł Hoszkiewiczul. Wojska Polskiego 7
11-410 Barciany
89 753 11 87
gopsbarciany@wp.pl

 

WYKAZ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.GminaImię i nazwisko
kierownika / dyrektora
Adres
Kontakt
1.Miejska KętrzynKatarzyna HoszkiewiczMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pocztowa 11
11-400 Kętrzyn
89 751 29 01
mopsketrzyn@miastoketrzyn.pl
2.Wiejska KętrzynRobert TrusewiczGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
89 751 41 29
gops.ketrzyn@wp.pl
3.ReszelPatrycja Waszczuk-Ćwik

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 25A
11-440 Reszel
89 755 02 23
mops_reszel@wp.pl

4.SrokowoIwona Bepirszcz

Centrum Usług Społecznych
ul. Plac Rynkowy 14
11-420 Srokowo
89 754 45 33
sekretariat@cussrokowo.pl

5.KorszeArtur RomanowskiMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze
89 754 00 04
mops_sekretariat@korsze.pl
6.BarcianyPaweł HoszkiewiczGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 7
11-410 Barciany
89 753 11 87
gopsbarciany@wp.pl

 

WYKAZ PORADNI
TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Lp.GminaNazwaAdres
Kontakt
1.KętrzynPrzychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ul. Romualda Traugutta 3

tel. 89 751 16 01