Przejdź do treści strony

Badania pogłębione problemów, potrzeb i potencjałów obszaru rewitalizacji Miasta Kętrzyn

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kętrzyn, realizowane są badania identyfikacji i oceny przez mieszkańców występowania problemów, potrzeb i potencjałów na obszarze rewitalizacji Miasta Kętrzyn.

Badanie dotyczy obszaru rewitalizacji Miasta Kętrzyn, który obejmuje centrum miasta i najbliższe otoczenie centrum. Szczegółowa mapa znajduje się pod linkiem:

https://www.miastoketrzyn.pl/fileadmin/gprm/Zalacznik_do_uchwaly_-_mapa.pdf

Ze szczegółowymi informacjami o procesie rewitalizacji możecie Państwo zapoznać się na stronie:

https://www.miastoketrzyn.pl/miasto-ketrzyn/mieszkaniec/gminny-program-rewitalizacji-miasta-ketrzyn

Ankieta zawiera 6 pytań merytorycznych: dwa dotyczą zjawisk społeczno-gospodarczych, dwa kolejne – zjawisk technicznych, przestrzennych i środowiskowych, dwa kolejne – potencjałów i pomysłów na rozwój centrum miasta i otoczenia (obszaru rewitalizacji).

Przeciętny czas wypełniania ankiety to 7 minut. Państwa opinie są niezwykle cenne i mają bezpośredni wpływ na kształtowanie przyszłych działań, które ograniczą lub wyeliminują zidentyfikowane negatywne zjawiska. Ankieta, którą Państwu przedstawiam jest w pełni anonimowa. Badanie ankietowe będzie trwało od 23.02.2024 r. do 29.03.2024 r. 

Link do badania: https://ketrzynrewit.webankieta.pl

Serdecznie zachęcam do udziału i dziękuję za poświęcony czas.

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka