Przejdź do treści strony

Przypomnienie o złożeniu oświadczenia - laptopy w ramach grantów PPGR

Szanowni Państwo,

zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” osoby z którymi zostały podpisane Umowy darowizny i został przekazany sprzęt komputerowy, zobowiązane są do składania przez 2 lata Oświadczeń zgodnie z poniżej załączonym wzorem.

Oświadczenia należy składać osobiście w Urzędzie Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn w godzinach pracy urzędu, za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Urzędu lub elektronicznie na adres skrytki EPUAP: /280801/skrytka do 31.12.2023r.

Jednocześnie przypominamy, że przekazany sprzęt stał się własnością wnioskodawcy, który jest odpowiedzialny za jego odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim użycie zgodnie z przeznaczeniem przez osobę wskazaną w Oświadczeniu dla rodzica/opiekuna prawnego lub w Oświadczeniu ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

Gmina Miejska Kętrzyn ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Burmistrza Miasta Kętrzyn

Obowiązkiem wnioskodawcy jest informowanie Gminy Miejskiej Kętrzyn o zmianie danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail i adresu zamieszkania) w trakcie okresu monitorowania utrzymania efektów projektu.

Wnioskodawca w okresie realizacji projektu nie może zbyć sprzętu komputerowego, oddać w użyczenie lub przekazać do użytku osobom trzecim.

Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń) na którego była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

W załączeniu wzór oświadczenia.