Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Mazowieckiej w Kętrzynie, oznaczonej jako działka gruntu nr 251/10 o pow. 0,1856 ha, obręb 5, KW –...