O Miejskiej Radzie Działalności Pożytku PublicznegoMiejska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym, o charakterze pomocniczym dla Burmistrza Miasta Kętrzyn działającym na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

czytaj dalej