Zaznacz stronę

Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „VI Gwardyjskie Mistrzostwa Polski oraz I Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych”.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „VI Gwardyjskie Mistrzostwa Polski oraz I Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych”.

    ​ W dniu 26 maja 2023 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy GIRIA Kętrzyn, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n. „VI Gwardyjskie Mistrzostwa Polski oraz I Mistrzostwa Polski Służb...

czytaj dalej
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „BREAKMANIA 23-XV edycja Międzynarodowych Zawodów Breakdance”.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „BREAKMANIA 23-XV edycja Międzynarodowych Zawodów Breakdance”.

     W dniu 22 maja 2023 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Hip Hop Mazury, na realizację zadania publicznego z zakresu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii p.n. „BREAKMANIA...

czytaj dalej
Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

     Termin składania ofert: 05 czerwca 2023r. godz. 12.00Osoba do kontaktu: Sylwia Szczudło 89 752 05 91 Załączniki: Ogłoszenie profilaktyka Załącznik Nr 1 wzór oferty Załącznik Nr 2 wzór sprawozdania Załącznik Nr 3 wzór oświadczeń Załącznik Nr 4 oświadczenie o...

czytaj dalej
Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Ochrona i promocja zdrowia.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Ochrona i promocja zdrowia.

     Termin składania ofert: 13 czerwca 2023r. godz. 12.00Osoba do kontaktu: Sylwia Szczudło 89 752 05 91 Załączniki: Ogłoszenie Ochrona i promocja zdrowia Karta oceny Oświadczenie Wzór oferta Wzór sprawozdanie  

czytaj dalej
Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

     Termin składania ofert: 13 czerwca 2023r. godz. 12.00Osoba do kontaktu: Sylwia Szczudło 89 752 05 91 Załączniki: Ogłoszenie Nauka, edukacja, oświata i wychowanie Karta oceny Oświadczenie Wzór oferta Wzór sprawozdanie

czytaj dalej