Zaznacz stronę

Organizacje pozarządowe

Oferta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1327) na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udział w Ogólnopolskim Turnieju Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt w Nadarzynie – V Memoriał Janusza Grzyba”

Oferta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1327) na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udział w Ogólnopolskim Turnieju Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt w Nadarzynie – V Memoriał Janusza Grzyba”

     Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1327) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Udział w Ogólnopolskim...

czytaj dalej