Zaznacz stronę

Fundusze zewnętrzne

Projekt „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”

Projekt „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”

    Gmina Miejska Kętrzyn realizuje projekt pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn” Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy region” Działanie 3.1 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu...

czytaj dalej