Zaznacz stronę

Fundusze zewnętrzne

Gmina Miejska Kętrzyn w dniu 6 kwietnia znalazła się na liście Gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie w ramach  ogłoszonego Konkursu Grantowego “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Miejska Kętrzyn w dniu 6 kwietnia znalazła się na liście Gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie w ramach ogłoszonego Konkursu Grantowego “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

   ​ W dniu 14 kwietnia 2020r. została podpisana umowa na kwotę 80.000 zł, w ramach której zostaną zakupione 40 laptopów dla uczniów i nauczycieli kętrzyńskich szkół podstawowych. Sprzęt komputerowy pozwoli na kontynuację nauki uczniów poprzez zdalną pracę z...

czytaj dalej
Otwarte Strefy Aktywności – OSA

Otwarte Strefy Aktywności – OSA

      Budowa Otwartej Strefa Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego Cel programu: Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności...

czytaj dalej
Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie

Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie

      Cel projektu: Celem projektu jest poprawa warunków do rozwoju sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Kętrzynie pod kątem stworzenia miejsc umożliwiających całoroczną sprzedaż bezpośrednią produktów wyprodukowanych w...

czytaj dalej