Zaznacz stronę

Fundusze zewnętrzne

Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie

Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie

    Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie Głównym celem projektu jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną w Gminie Miejskiej Kętrzyn Cele szczegółowe: poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w mieście Kętrzyn, poprawa dostępności i użyteczności...

czytaj dalej
Projekt „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”

Projekt „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”

    Gmina Miejska Kętrzyn realizuje projekt pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn” Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy region” Działanie 3.1 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu...

czytaj dalej