Zaznacz stronę

Sport i zdrowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – jesteśmy po to, by Cię wspierać!

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – jesteśmy po to, by Cię wspierać!

        Szanowni Państwo! Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn została powołana, aby pomagać Państwu w działaniach na rzecz trzeźwości rodzin, zapobiegania przemocy domowej oraz ochrony młodego pokolenia przed wszelkimi...

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

    Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kętrzyn na rok 2021....