Zaznacz stronę

Polski Ład

Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn

Opis zadania:
Zadanie obejmuje przebudowę drogi ulicy Ogrodowej na odcinku 860 mb od skrzyżowania z ulicą Chopina do skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Jurki. Inwestycja będzie obejmować wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej (zaprojektuj i wybuduj) oraz przebudowę drogi
klasy Z .
W ramach realizacji inwestycji przebudowane zostaną skrzyżowania z ulicami Linki, Wiejską, Samulowskiego i drogi dojazdowej do miejscowości Jurki, oświetlenie w tym doświetlenie przejść dla pieszych, sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz pozostała infrastruktura kolidująca z nowym układem drogowym. Wykonane zostaną nowe zjazdy z drogi, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy i zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi i bezpieczne przejścia dla pieszych z azylami.

Dofinansowanie: 8 061 912,66

Całkowita wartość: 10 494 549,15 PLN