Zaznacz stronę

WIADOMOŚCI

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Ochrona i promocja zdrowia.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Ochrona i promocja zdrowia.

     Termin składania ofert: 13 czerwca 2023r. godz. 12.00Osoba do kontaktu: Sylwia Szczudło 89 752 05 91 Załączniki: Ogłoszenie Ochrona i promocja zdrowia Karta oceny Oświadczenie Wzór oferta Wzór sprawozdanie  

czytaj dalej
Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

     Termin składania ofert: 13 czerwca 2023r. godz. 12.00Osoba do kontaktu: Sylwia Szczudło 89 752 05 91 Załączniki: Ogłoszenie Nauka, edukacja, oświata i wychowanie Karta oceny Oświadczenie Wzór oferta Wzór sprawozdanie

czytaj dalej
Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Kultury Fizycznej i Sportu.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Kultury Fizycznej i Sportu.

     Termin składania ofert: 13 czerwca 2023r. godz. 15:30Osoba do kontaktu: Sylwia Szczudło 89 752 05 91 Załączniki: Ogłoszenie kultura fizyczna i sport Karta oceny - kultura fizyczna i sport Oświadczenie-sport Wzór oferty Wzór sprawozdanie

czytaj dalej
Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

     Termin składania ofert: 13 czerwca 2023r. godz. 12.00Osoba do kontaktu: Sylwia Szczudło 89 752 05 91 Załączniki: Ogłoszenie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Karta oceny Oświadczenie Wzór oferta Wzór sprawozdanie

czytaj dalej
Zapraszamy dzieci na letnie półkolonie

Zapraszamy dzieci na letnie półkolonie

   Burmistrz Miasta Kętrzyn zaprasza dzieci z klas I-IV na półkolonie letnie. Zapisy w sekretariatach szkół podstawowych! Zapraszamy! Jak co roku na najmłodszych czekać będzie wiele atrakcji .

czytaj dalej
Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – wypoczynek letni

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – wypoczynek letni

     Termin składania ofert: 05 czerwca 2023r. godz. 12.00 Osoba do kontaktu: Sylwia Szczudło 89 752 05 91 ​Załącznik: Załącznik Nr 1 wzór oferty Załącznik Nr 2 wzór sprawozdania Załącznik Nr 3 wzór oświadczeń Załącznik Nr 4 oświadczenie o podatku VAT Załącznik Nr 5...

czytaj dalej
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Amber International Tournament”.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Amber International Tournament”.

     W dniu 05 maja 2023 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy GIRIA Kętrzyn, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n. „Amber International Tournament”.Uznając celowość realizacji ww. zadania...

czytaj dalej