Gmina Miejska Kętrzyn rozpoczęła prace dotyczące przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji.Pierwszym etapem opracowania dokumentu jest pogłębiona analiza zjawisk społecznych w mieście i wyznaczenie obszarów koncentracji niekorzystnych zjawisk - tzw....

czytaj dalej