Zaznacz stronę

Punkt Konsultacyjny

 Burmistrz Miasta Kętrzyn informuje w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kętrzyn na rok 2023 funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin w Kryzysie z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Pocztowej 11, 11-400 Kętrzyn.

Punkt Konsultacyjny  Burmistrz Miasta Kętrzyn informuje  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kętrzyn na rok 2023 funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin w Kryzysie z siedzibą  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Pocztowej 11, 11-400 Kętrzyn.  tel. 89 751 29 01 Oferta Punktu Konsultacyjnego obejmuje bezpłatne: - konsultacje psychoterapeutyczne: poniedziałki 9:00 – 11:00, 11:00 – 13:00 wizyty domowe - konsultacje psychologiczne : wtorki 7:00 – 14:00, 14:00-15:00 wizyty domowe  - konsultacje terapeuty uzależnień: środy: 11:00 – 17:00 - konsultacje prawne: czwartki 07:00 – 09:00 Bezpłatne konsultacje psychoterapeutyczne świadczone przy ul. Chrobrego 54  w Kętrzynie. tel. 570 987 653 - wtorki: 16:00 – 19:00 - środy: 16:00 – 19:00 - czwartki: 10:00 – 11:00