Zaznacz stronę

O Komisji

Jesteśmy po to by pomagać. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w kętrzynie. Urząd Miasta Kętrzyn tel. 89 752 05 76
 
 
Szanowni Państwo!

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn została powołana, aby pomagać Państwu w działaniach na rzecz trzeźwości rodzin, zapobiegania przemocy domowej oraz ochrony młodego pokolenia przed wszelkimi uzależnieniami.

Wszelkie sprawy związane z nadużywaniem alkoholu, innych środków psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie można zgłaszać pod wskazany numer poniedziałki w godz. 7.00 – 15.00 wtorki – piątki 7.30 – 15.30
 

Co robi Gminna Komisja?
– przyjmuje wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe
– prowadzi postępowania zmierzające do motywowania osób uzależnionych
– kieruje wnioski do sądu o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu

Masz problem – jesteśmy po to, by Cię wspierać!


Bliska Ci osoba lub ktoś z Twojego otoczenia nadużywa alkoholu lub pije w sposób problemowy – skontaktuj się z nami!
Tel. 89 752 05 76

Zarządzenie – Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych