Zaznacz stronę

WIADOMOŚCI

„Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2023 roku ,,Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2023-2024” realizowanego poprzez szczepienia dziewcząt urodzonych w latach 2008-2009, zamieszkałych na terenie Miasta Kętrzyn

„Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2023 roku ,,Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2023-2024” realizowanego poprzez szczepienia dziewcząt urodzonych w latach 2008-2009, zamieszkałych na terenie Miasta Kętrzyn

   Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2023 roku ,,Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2023-2024” realizowanego poprzez szczepienia dziewcząt urodzonych w latach 2008-2009,...

czytaj dalej
Wypełnij ankietę o Funduszach Europejskich

Wypełnij ankietę o Funduszach Europejskich

    Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej wiedzy mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na temat Funduszy Europejskich. Badanie jest prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z pracownikami Departamentu Koordynacji...

czytaj dalej
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

       Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2038   Celem konsultacji społecznych jest zebranie...

czytaj dalej
Przyznane Złote Karty Stypendysty – Stypendia Artystyczne

Przyznane Złote Karty Stypendysty – Stypendia Artystyczne

   Burmistrz Miasta Kętrzyn uprzejmie informuje, że zgodnie z § 9 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXXI/224/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium artystycznego oraz nagród w...

czytaj dalej
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) na realizację zadania publicznego pod tytułem „1/8 Mistrzostwa Polski Młodziczek”

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) na realizację zadania publicznego pod tytułem „1/8 Mistrzostwa Polski Młodziczek”

     W dniu 07 marca 2023 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kętrzyn, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n. „1/8 Mistrzostwa Polski...

czytaj dalej
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) na realizację zadania publicznego pod tytułem  „1/16 Mistrzostw Polski Młodzików”.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) na realizację zadania publicznego pod tytułem „1/16 Mistrzostw Polski Młodzików”.

     21 lutego 2023 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kętrzyn, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n. „1/16 Mistrzostw Polski Młodzików”....

czytaj dalej