Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

otwarty konkurs ofert w tle ksiażki

Termin składania ofert: 13 czerwca 2023r. godz. 12.00
Osoba do kontaktu: Sylwia Szczudło 89 752 05 91

Załączniki:

Ogłoszenie Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Karta oceny

Oświadczenie

Wzór oferta

Wzór sprawozdanie