Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Kultury Fizycznej i Sportu.

Grafika przedstawia tekst o treści Otwarty Konkurs Ofert

Termin składania ofert: 13 czerwca 2023r. godz. 15:30
Osoba do kontaktu: Sylwia Szczudło 89 752 05 91

Załączniki:

Ogłoszenie kultura fizyczna i sport

Karta oceny – kultura fizyczna i sport

Oświadczenie-sport

Wzór oferty

Wzór sprawozdanie