Zaznacz stronę

Wypełnij ankietę o Funduszach Europejskich

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej wiedzy mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na temat Funduszy Europejskich. Badanie jest prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z pracownikami Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Badania są anonimowe, a ich wyniki zostaną wykorzystane w postaci zbiorczych zestawień statystycznych do celów naukowych. Dostarczą również informacji, w jakim stopniu mieszkańcy Warmii i Mazur znają pojęcie Funduszy Europejskich, czy mają trudności w pozyskiwaniu i jakie mają potrzeby w kontekście działań promocyjnych.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 minut.

Ankietę wypełnisz tutaj:

ANKIETA