Zaznacz stronę

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

 

grafika ludzi konsultacje społeczne

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2038

 

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag w sprawie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2038.

Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2038  zostanie wyłożona do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, pokój 213 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kętrzyn i udostępniona w formie elektronicznej pod adresem: https://www.niskaemisja.pl/link/ketrzyn_zpzc

Wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do  aktualizacji  Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2038 można zgłaszać na udostępnionym formularzu, do pobrania pod adresem: w formacie doc https://www.niskaemisja.pl/link/ketrzyn_zpzc_form1 lub w formacie pdf https://www.niskaemisja.pl/link/ketrzyn_zpzc_form2,  który następnie należy przesłać na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pgn@niskaemisja.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”).

Konsultacje będą trwały od 17 marca do 6 kwietnia 2023 r.

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie będą  podlegały rozpatrzeniu.