Zaznacz stronę

Zadanie pod nazwą „Utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów przy ul. Diehla w Kętrzynie”

 

Cel projektu: utworzenie nowego obiektu sportowego na terenie miasta Kętrzyn – siłowni zewnętrznej dla seniorów.

Siłownia zewnętrzna ma wspierać w procesach rehabilitacyjnych oraz pozytywnie wpływać na ogólne samopoczucie i aktywność ruchową użytkowników. Jest to miejsce do wykonywania ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu z użyciem specjalnie do tego przystosowanych urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych, np. takich jak: wahadło,  koła Tai Chi, twister, urządzenia z elementami utrzymania równowagi itp. Uzupełnieniem są ławeczki, stojak na rowery oraz kosz na śmieci stanowiące wyposażenie powstałego obiektu sportowego.

Zadanie pod nazwą „Utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów przy ul. Diehla w Kętrzynie” zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej  Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kwota dofinansowania: 17 500,00 zł